Post traumatisk stress syndrom (PTSD)

En effektiv behandlingsform ved post traumatisk stress syndrom er kognitiv terapi. Målet med terapien er tosporet, idet man på den ene side bearbejder den traumatiske oplevelse og samtidig har øget fokus på at bringe den PTSD-ramtes psykiske ressourcer frem i lyset.

Ved bearbejdning af de traumatiske oplevelser anvendes forskellige teknikker og metoder. Bl.a. italesættes den traumatiske oplevelse og følelserne forbundet hertil. På den måde øges evnen hos den PTSD-ramte til i højere grad både at kunne rumme sig selv og den traumatiske oplevelse. Man lærer altså ikke at undgå traumerelateret materiale, men ser på den måde gradvist angsten i øjnene.

Ved terapi mod PTSD kan man også arbejde på at ændre sit forhold til de traumatiske oplevelser, således at man ikke længere bliver negativt påvirket af disse. Dette kan gøres ved hjælp af ”Mindfulness” træning. Mindfulness er en form for opmærksomhedstræning, hvor man øver sig i at observere sine tanker og følelser uden at bedømme dem.