Mindfulness terapi

Hvor mange af os er egentlig til stede i øjeblikket? Ofte er vores hjerner så optaget af tanker, at vi ikke engang ser eller hører hvad der foregår omkring os. Meget af tiden er vi fanget i tanker om fortiden eller om fremtiden – vi bekymrer os, frygter, dømmer og kritiserer, endda uden at vi selv er klar over det. Disse konstante tanker påvirker vores følelser, og får os til at handle på bestemte måder.

Mindfulness betyder at være bevidst, og mindfulness terapi handler om at blive opmærksom på sine tanker, følelser og adfærd. Det sker ved at man observerer de tanker og følelser, som udfolder sig i nu og her uden at vurdere eller bedømme oplevelsen. Når dette princip anvendes i terapi hjælper det til, at udvikle en accepterende holdning i forhold til ens liv og til sig selv. Mindfulness øger indre ro, og giver en sund løsrivelse fra uønskede følelser og tanker. Løsrivelse betyder i denne sammenhæng ikke at undgå følelser og tanker, men derimod at man er opmærksompå dem, og lærer at acceptere sin oplevelse uden selvkritik.

Gennem udøvelsen af mindfulness opøves en dybere følelse af bevidsthed, som hjælper til at man kan møde og forholde sig til sine problemer på en afbalanceret måde. Mindfulness terapi indebærer en række øvelser, der kan anvendes når som helst og hvor som helst. Mindfulness terapi kan hjælpe dig med mange forskellige psykiske problemer såsom stress, angst, depression, PTSD og spiseforstyrrelser.