Kognitiv terapi

Alle mennesker oplever ind i mellem følelser som sorg eller angst. Følelser er en naturlig del af tilværelsen, men følelser og bekymringer kan opleves og udtrykkes på mere eller mindre hensigtsmæssige måder.

Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk metode, hvor der fokuseres på relationen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Den måde vi tænker på er formet gennem vores erfaringer. Hvis de nuværende tankemønstre er medvirkende til at skabe problemer, kan der i terapien arbejdes med at blive bevidst om pågældende tankemønstre. Når vi, i en given situation, reagerer på en bestemt måde, skyldes det ofte de tanker og antagelser, som vi gør os i situationen. Disse tanker forekommer automatisk og er så kortvarige, at vi det meste af tiden ikke er klar over, at de er der. Kognitiv terapi fokuserer på at identificere disse ”automatiske tanker”. I tilfælde hvor tankerne er præget af uhensigtsmæssige eller urealistiske overbevisninger kan der fx arbejdes med at erstatte dem med mere realistiske tankemønstre. Udgangspunktet for behandlingen er, at ændre uhensigtsmæssig adfærd, så tanker og følelser ligeledes kan ændre sig.

Kognitiv terapi anses som en af de mest effektive terapeutiske metoder. Terapien har videnskabelig dokumenteret effekt til behandling af en række psykiske problemer herunder depression, OCD, angstlidelser, PTSD, vredeshåndtering og kriser. Terapien indbefatter ofte hjemmeopgaver, der hjælper klienten til at opnå erfaring med at benytte de kognitive principper i alle aspekter af sit liv. Disse principper er lette at forstå, og kan anvendes af hvem som helst.

Har du spørgsmål eller vil have yderligere oplysninger, kan du udfylde en kontaktformular. Klik her for at udfylde kontaktformularen.