Kognitiv terapi og OCD

De fleste mennesker kender nok til de lidt ”sjove” tvangstanker, man kan have i løbet af sin dagligdag: Volumen på fjernsynet skal stå på et lige tal, eller hoveddøren skal dobbelttjekkes, inden man forlader sit hjem. For de mennesker, der har disse oplevelser, udgør det en minimal og ufarlig del af deres hverdag. Desværre er der mennesker, hvor tvangstankerne tager overhånd.

OCD symptomer kan variere meget. Eksemplerne er frygt for forurening, overdreven tvivl om religion, et behov for at stille objekter på en bestemt måde eller overdrevne gentagende handlinger. Man anslår, at 2-3% befolkningen rammes af OCD i en mildere eller sværere grad. For nogle mennesker kan OCD virke direkte invaliderende, hvor døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker eller tvangshandlinger.

Når man har OCD, sidder ens bevidsthed fast i en bestemt tanke eller billede, som gentages gang efter gang, uanset hvor meget, du prøver at komme ud af det. De fleste mennesker ønsker ikke denne tilstand, og prøver derfor at bryde ud. Det kan være utroligt svært uden den rette hjælp, og derfor belastes hele klientens velvære og sind af denne lidelse.

En af de mest effektive måder at behandle OCD er ved kognitiv terapi. Ved kognitiv terapi ledes der efter forklaringer på, hvorfor klienten reagerer, som han eller hun gør. Ofte er der en ydre årsag til sygdommen, som eksempelvis en krise eller dødsfald. Ved at finde frem til de mulige årsager, der kan lede til OCD, får terapeuten og klienten i samarbejde en større forståelse for hvad, der ligger bag. Når forståelsen har kortlagt de forskellige tanke- og handlemønstre, er det muligt at modarbejde dem ved hjælp af kognitiv terapi. Alt afhængig af hvor dominerende sygdommen er, vil det over tid være muligt at få genetableret et liv, der ikke er styret af OCD.