Kan terapi hjælpe ved sorg og krise

Det er en dyb eksistentiel udfordring for mange mennesker at være i sorg og krise, og det kan for nogle være årsag til, at man mister håbet for et fremtidigt godt liv. Sorg og krise skal håndteres med varsomhed, opmærksomhed, tålmodighed og kærlighed. Her er det enormt værdifuldt at vedligeholde sine relationer med sit netværk og bede dem om støtte i den svære tid.

Symptomer ved sorg og krise kan være, at man føler savn, længsel, vrede, fortvivlelse, og at man har svært ved at acceptere ens livssituation som den er. Nogle oplever at sørge over at fremtiden ser anderledes ud, end man havde forventet. Man kan også kæmpe med frygten for, at man aldrig bliver glad igen.

Det er stor forskel på hvordan kriser og sorg rammer os. Det afhænger blandt andet af, hvordan vi har det på det pågældende tidspunkt, vi bliver ramt. Det spiller også ind i forhold til, hvordan vi forholder og bearbejder sorgen og krisen. Når vi rammes af sorg og krise, gennemgår vi en naturlig proces, hvor vi reagerer på den smerte som følger med sorgen. Processen er karakteriseret af forskellige faser, som man kalder for chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen. Det er godt at gennemgå disse faser, da det er et tegn på, at man bearbejder svære følelser. Men det kan være svært at gennemskue om sorgreaktionen er en sund overgangsfase eller en tilstand som kan blive skadelig for ens adfærd.

Oplever man at være gået i stå, at man ikke synes at kunne komme videre i sin proces, kan det være et udtryk for, at man har behov for professionel hjælp til at komme videre på en hensigtsmæssig måde. At sidde fast et sted i sit liv, hvor man ikke trives kan være skadeligt for selvværdet og livskvaliteten på længere sigt, da man risikerer at blive isoleret og opbygge et negativt selvbillede.

Terapi kan hjælpe med at ændre tankemønstrer eksempelvis, hvis man har automatisk tankemylder, selvbebrejdelse, er opgivende og har opbygget et negativt selvbillede.